Welkom op de pagina van groep 1 / 2


 Na 6 weken vakantie zijn we begin september weer begonnen. We mochten die dag  heel wat nieuwe kinderen begroeten. Elf kinderen van groep 1 en 14  kinderen van groep 2 zitten in deze klas.
De een vond het reuze interessant, de ander had 's morgens niet ontbeten door alle spanning.
De eerste 2 weken  gaan we eerst maar eens rustig wennen aan het weer  naar schoolgaan en aan elkaar.
Het is belangrijk dat we ons veilig gaan voelen in de klas en met elkaar. Bij de een zal dat wat meer tijd vragen dan bij de ander maar dat geeft niets.In de 3e  week gaan we van start met ons eerste thema 'kikker'. Dit is een thema gericht op anders zijn. Iedereen is anders . Zo moeten wij ook  aan elkaar wennen  en aan de regels van de klas. We hebben het over vrienden maken, ruzies oplossen, opruimen, delen, omgangsvormen , wat wel en niet mag in onze klas enz. Ook besteden we veel aandacht aan dat we goed zijn zoals we geschapen zijn. Mensen en dus ook kinderen ervaren grenzen . Het is dan mooi om te zien dat iedereen dingen heeft die hij of zij goed kan maar dat iedereen ook tegen dingen aanloopt die moeilijk zijn. We moeten leren omgaan met onze talenten, ze waarderen en gebruiken. Ook moeten we accepteren dat we soms dingen niet kunnen, terwijl anderen het wel kunnen.
Tijdens dit thema gaan we ongemerkt ook aan de gang met verschillende leerdoelen waar we naartoe gaan werken met de kinderen. Ieder werkt aan eigen doelen  gerelateerd aan de leerlijnen en andere ontwikkelingsdoelen daarnaast , verwerkt in werkjes en kringactiviteiten
Het is best een intensieve periode, vol van indrukken maar we nemen er alle tijd voor . Het belangrijkste doel is dat kinderen zich veilig gaan voelen in de klas en op school. Alleen dan staan ze open voor nieuwe ervaringen en uitdagingen en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

Kinderen ervaren het schoolleven in groep 1, maar ook nog in groep 2  soms echt als lekker spelen maar ongemerkt wordt er de kinderen allerlei educatie aangeboden zodat ze spelenderwijs leren en zich verder kunnen ontwikkelen.
het thema biedt  ook een prachtige gelegenheid om veel te leren over de seizoenen en de cyclus van het jaar. Een indiaan leeft immers dicht bij de natuur.
Wat kunnen we zo goed laten zien hoe wonderlijk mooi de Heere de natuur geschapen heeft,  onderhoudt en voedt.

Na de herfstvakantie starten we met het thema Bos. In november leren en werken we over de bomen en de planten in het bos. dit doen we d.m.v. boekjes, gesprekken en educatieve filmpjes

In december stoppen  we met  dit thema en werken we over  Kerst. Het Kerstevangelie staat dan centraal in onze gesprekken,
verhalen maar ook bij sommige werkjes.
Na de kerstvakantie gaan we weer verder over het bos. We kijken dan vooral naar de dieren die in het bos leven. We kijken naar hun leven,  hoe verandert dat mee met de jaargetijden, wat eten ze, hoe wonen ze enz.


Naast het werken aan thema's doen we natuurlijk nog veel andere dingen .
's Morgens luisteren we naar een Bijbelvertelling, we zingen veel, we spelen buiten op het plein of gymmen in de gymzaal. Ook spelen we in de vele hoeken, met constructie materialen  en houden veel van voorlezen.
Verder voeren we kringgesprekken, doen veel taal en rekenspelletjes, krijgen verkeer, Engels, Kanjertraining (sociale vaardigheidslessen) en.... eigenlijk te veel om op te noemen.

Het is dus best hard werken voor ons kleuters. Daarom zijn de kinderen van groep 1 op woensdag vrij en hoeven de beide groepen op vrijdagmiddag ook niet naar school.
Dan kunnen we weer even bijtanken.Een hartelijke groet,

Kinderen, juf Vermeulen en  juf Schilperoord van groep 1 / 2

Contactgegevens

Eben-Haëzerschool
Lijstersingel 22a
2902 JD Capelle aan den IJssel, Fiscaalnummer 26.33.930

Tel. 010-4500921
a.j.paul@ebenhaezer-capelle.nl