ANBI

U kunt als ouder/verzorger de vrijwillige ouderbijdrage bij de belastingdienst als gift aftrekken omdat onze scholen de ANBI (Algemeen nut beoogde instelling) status hebben door aan de hieronder vermelde voorwaarden te voldoen.
 
De Eben-Haëzerschool, Lijstersingel 22a, te Capelle aan den IJssel en de Rehobothschool, Zevensprong 1-3, te Capelle aan den IJssel zijn reguliere basisscholen uitgaande van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Capelle aan den IJssel, Lijstersingel 22a, 2902 JD Capelle aan den IJssel. Het postadres van het bestuur is VVOGG, Postbus 66, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40341089. Het fiscale nummer (RSIN) is 2633930. 
 
Op deze website treft u de Schoolgids aan met daarin de namen van de bestuursleden en hun functies.
In de Schoolgids vindt u eveneens het beleidsplan, de doelstelling van onze VVOGG aan.
 
Onze VVOGG kent geen beloningsbeleid voor de beleidsbepalers; voor de werknemers verwijzen we naar de salarisregeling zoals die in de onderwijs CAO is vastgelegd. Voor de VVOGG geldt de CAO RPO = Reformatorisch Primair Onderwijs.
 
Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording verwijzen we naar het Jaarverslag, onder het kopje De School, Bestuur, op deze site.
 
Contactgegevens

Eben-Haëzerschool
Lijstersingel 22a
2902 JD Capelle aan den IJssel, Fiscaalnummer 26.33.930

Tel. 010-4500921
a.j.paul@ebenhaezer-capelle.nl