Hartelijk welkom op de website van onze school!

AGENDA september / oktober / november 2020:

September
29 september : Ouder- contact middag/avond (Dus niet 22 september zoals in de schoolgids staat!)

Oktober
6 oktober : ALV VVOGG
8 oktober : Studiedag team - leerlingen zijn vrij
19 oktober t/m 23 oktober : Herfstvakantie

November 
3 november : Schoonmaakavond 1
4 november : Dankdag - school en peuteropvang gesloten
12 november : Studiemiddag team en  leerlingen zijn vrij

Hierbij de link naar de laatste nieuwsbrief 3 van 25 september 2020!
Contactgegevens

Eben-Haëzerschool
Lijstersingel 22a
2902 JD Capelle aan den IJssel, Fiscaalnummer 26.33.930

Tel. 010-4500921
a.j.paul@ebenhaezer-capelle.nl